Panaszkezelés

Tisztelt Ügyfelünk!

A Pioneer Alapkezelő Zrt. számára nagyon fontos, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal ügyfelei elégedettek legyenek. Sajnos minden erőfeszítésünk ellenére előfordulhat olyan eset, amikor ügyfelünk valamely termékünkkel kapcsolatban kifogást, elégedetlenséget fogalmaz meg. Tudjuk, hogy ilyenkor milyen fontos, hogy a panaszok kivizsgálása és kezelése alapos, hatékony és késlekedés nélküli legyen, illetve minden esetben megfeleljen a törvényi és egyéb előírásoknak.

Ennek szellemében készítettük el Panaszkezelési Szabályzatunkat, mely alapján az alábbi módokon tudja eljuttatni panaszát az Alapkezelőhöz:

 

Szóban

- Személyesen: az Alapkezelő székhelyén (1011 Budapest, Fő utca 14.) minden munkanap 8 órától 16 óráig

 

- Telefonon: a +36 1 577-4288-as panaszvonalon minden munkanap 8 órától 16 óráig, illetve minden szerdán 8 órától 20 óráig

 

Felhívjuk figyelmét, hogy telefonon folytatott beszélgetését rögzítjük, és azt az adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük. Az Alapkezelő a rögzített hangfelvételt 5 évig megőrzi.

 

Írásban

- Postai úton: az Alapkezelőnek, annak székhelyére (1011 Budapest, Fő u. 14.) címzett levél útján

 

- Faxon: a +36 (1) 577-4250 számra elküldött üzenet útján

 

- Elektronikusan/e-mailen: az alapkezelo@pioneerinvestments.com címre küldött üzenettel

 

Az Alapkezelő a panaszokat elektronikus eléréssel – üzemzavar estén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – folyamatosan fogadja.

 

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy a pénzügyi panaszokkal kapcsolatos teendőkről további információk lelhetők fel a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon, amelyet az alább közölt linkre kattintva érhetnek el.

Panaszkezelési szabályzatunkat a lenti link segítségével töltheti le honlapunk Dokumentumtárából a Szabályzatok ablakból.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának, illetve az MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelmek benyújtására rendszeresített formanyomtatványok, továbbá az MNB panaszkezelési formanyomtatványa  a legalsó linken érhetők el.

Amennyiben panaszát meghatalmazott útján kívánja megtenni, kérjük lehetőség szerint használja az alább letölthető meghatalmazás mintákat.

Kapcsolat

Alapkezelő elérhetőségei:

Telefon:

+36 1 577-4200

Fax:

+36 1 577-4250

E-Mail:

alapkezelo@amundi.com