Hozamszámoló

Tájékoztatjuk tisztelt befektetőinket, hogy a Hozamszámoló alkalmazást kizárólag az alábbi tájékoztatás elolvasása és az abban foglaltak tudomásulvételét, elfogadását követően, az "Elfogadom" gombra kattintva érheti el!

Az Amundi Alapkezelő Zrt. a Hozamszámoló használata során kinyert adatok tartalmával, jelentésével, azok felhasználásával kapcsolatban az alábbiakban foglaltakra tartja fontosnak felhívni a befektetők figyelmét.

A Hozamszámoló egy olyan eszköz, amely az Amundi Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektető által tetszőlegesen kiválasztott időszakaira vonatkozó múltbeli hozamait segít bemutatni. A Hozamszámoló által megjelenített adatok a befektető által végrehajtott beállítások, a közzétett nyilvános árfolyamadatok, valamint a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) által 2005. október 24-én kibocsátott és 2006. január 1-jétől hatályos Teljesítménymérési Szabályzatban szereplő képlet alapján kerültek kiszámításra.

A Hozamszámolóban feltűntetett árfolyamadatok a befektetéseken elért múltbeli teljesítmények kalkulációját szolgálják, így azok a helyes eredmény elérése érdekében egyes esetekben (pl. hozamfizetés, névérték-változás) korrigálásra kerülhetnek az egyes alapoknál feltűntetett nappal és módon. A befektetési jegyek hivatalos, adott forgalmazási napra megállapított árfolyamértékei - melyeken a befektetési jegyek forgalmazásra kerülnek - az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu, valamint az Alapkezelő honlapján lelhetők fel.

A befektető egyéni érdeklődése alapján eszközölt egyedi beállítások révén, a Hozamszámoló használatával olyan adatokhoz (pl. éven belüli hozamok) is hozzáférhet, amelyek nem minősülnek és semmilyen formában nem tekinthetőek a befektetési alapok hivatalos teljesítmény-bemutatásának, az ilyen adatok felhasználásából, illetve az ezeken alapuló befektetési döntés meghozatalából eredő következményekért az Amundi Alapkezelő Zrt. a hatályos jogszabályi környezet által lehetővé tett legteljesebb körben és mélységben kizárja a felelősséget.

A Hozamszámoló által kimutatott adatok továbbá nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak, ajánlattételnek, az árfolyamok hivatalos közzétételének, vagy a befektetési alapra vonatkozó számlakivonatnak, tartalmára nem lehet hagyatkozni a befektetési döntések meghozatalakor, azok kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják.

Az alapok elmúlt időszakra vonatkozó, a hatályos jogszabályi környezet előírásainak maradéktalanul megfelelő, hivatalos teljesítmény-bemutatásairól az Alapkezelő honlapján, a Dokumentumtárban közzétett, éves, féléves és havi jelentésekből valamint a havi portfóliójelentésekből tájékozódhat.

Kapcsolat

Alapkezelő elérhetőségei:

Telefon:

+36 1 577-4200

Fax:

+36 1 577-4250

E-Mail:

alapkezelo@amundi.com