Intézményi portfóliók

A vagyonkezelés koncepciója

A vagyonkezelés, mint minden szerződéses jogviszony két fél bizalmán és kölcsönös együttműködésén alapul. Filozófiánk szerint a legfontosabb lépés a megbízó elvárásainak részletes feltérképezése. Mielőtt a befektetési politika kialakításra kerülne a Vagyonkezelő Csoport szakemberei, elemzői feltérképezik a megbízó gazdálkodási és likviditási sajátosságait, majd ezek alapján közösen feltárják a vagyonkezeléssel kapcsolatos elvárásokat.

 

A befektetési politika kialakítása

Az így kialakított befektetési politika alapján kerül sor a vagyonkezelési szerződés megkötésére, amely a tényleges vagyonkezelési folyamat első lépcsője. A megbízó rendszerint készpénzt vagy már meglévő értékpapírokat utal át az Amundi Alapkezelő Zrt.-hez, amely azonnal befektetésre kerül.

 

A befektetések biztonságának garanciális rendszere

A vásárolt értékpapírok a letétkezelőnél vezetett letéti számlára kerülnek. A letétkezelő a papírok őrzéséről gondoskodik. A megbízó kétheti rendszerességgel jelentést kap vagyona állapotáról, melyet éves jelentés és gazdasági elemzés tesz teljessé. Az egyes eszközök továbbra is a megbízó tulajdonában maradnak, annak könyveiben kerülnek beállításra. A vagyonkezelő díjazása egyedi megállapodás kérdése, függ a kezelt vagyon nagyságától, az eszközök jellegétől, és az együttműködés futamidejétől is.

 

Az egyes megbízói típusok eltérő befektetési filozófiája

Az intézményi vagyonkezelés a színtere a klasszikus vagyonkezelési együttműködésnek. Gyakorlatunkban a gazdálkodó szervezetek minden főbb típusa előfordul:

  • Önkormányzatok
  • Gazdasági társágok
  • Alapítványok, egyesületek
  • Költségvetési szervezetek

Tekintettel az eltérő gazdálkodási sajátosságokból fakadó megtakarítási és befektetési preferenciákra igen nagy az eltérés az egyes intézményi megbízók hozam, kockázat, likviditás elvárásai között. Naprakész és rugalmas nyilvántartási rendszerünk még viszonylag nagy és váratlan tőke be-, illetve kifizetést is mindenkor képes kezelni, ezzel mindenkor a lehető legteljesebben tudjuk megbízóink egyedi elvárásait kiszolgálni.

A közcélokat ellátó alapítványok, egyesületek esetében rendszerint igen magas állampapír arányt javaslunk és tekintettel a hosszú távú tőkemegtartás mindenek felett álló igényére inkább a hosszabb lejáratokra javasoljuk helyezni a hangsúlyt. A gazdasági társaságok beruházási, illetve egyes önkormányzatok időszakosan jelentkező finanszírozási igényei által támasztott tervezhető nagyságú kifizetések is jól kiszolgálhatók a rövid lejáratú diszkontkincstárjegyek és pénzpiaci eszközök alkalmazásával.

 

A vagyonkezelés költségelőnyei

Ezen a sokszínű piacon eddig szerzett tapasztalataink alapján bízvást mondhatjuk, hogy az Amundi Alapkezelő Zrt. vagyonkezelési filozófiája és gyakorlata kitűnő eszközt ad a pénzügyi vezetők kezébe és leveszi vállukról az igen magas fix költségekkel járó treasury (legjobban "befektetési osztály"-nak lehetne fordítani) fenntartási és a folyamatos piacfigyeléssel (csupán egyetlen Reuters terminál havonta több mint 100 000 forintba kerül) járó költségeket.

 

Globális lefedettség - lokális figyelem

A vagyonkezelési megállapodás keretén belül nemcsak a hazai pénz- és tőkepiac eszköztára áll partnereink rendelkezésére, de a globális tőkepiaci hozzáférés is része a mindennapi üzletmenetnek. Ennek keretében az USA, Nyugat Európa, és Közép-Európa piacain forgalmazott állam- és AAA besorolású vállalati kötvényeket, a vezető tőzsdéken jegyzett részvényeket és egyéb tőkepiaci eszközöket is kínálunk ügyfeleinknek a befektetési politika kialakítása során. Lehetőség van például kizárólag egy - egy régióra és/vagy eszközcsoportra (pl. csak USA részvények vagy EURO államkötvények) összpontosító célzott portfolió kialakítására. Alapkezelő szakembereink a mélyebb szakmai részletek, piaci folyamatok, pénzügytechnikai tudnivalók tekintetében folyamatosan partnereink rendelkezésre állnak telefonon, E-mailen vagy személyesen - mindezek a szolgáltatások a vagyonkezelési folyamat szerves részét képezik.

Kapcsolat

Alapkezelő elérhetőségei:

Telefon:

+36 1 577-4200

Fax:

+36 1 577-4250

E-Mail:

alapkezelo@amundi.com